Stycken

Här träffar ni på någon av våra medarbetare:

Kent

Styckansvarig
Kent våran eminenta styckansvariga kommer inte ens ihåg när han började jobba i lokalerna men nån gång 01/02  Kent arbetade för Lennart som ägde företaget innan Josefin, Marcus & Lasse tog över driften & Jillie Ren & Vilt bildades. Det bästa med att jobba på Jillie är att vara med i hela kedjan från styckning till förädling & försäljning. Men även att en dag inte är den andra lik & att företaget hela tiden utvecklas & att få vara med i utveckling är kul, tycker Kent.

– Favoriten i sortimentet är kokkött & tunga!

Anna

Kontoret, fakturor, order och marknadsföring
Anna, jag jobbar som spindeln i nätet på Jillie och det är jag som tar hand om de sociala medierna. Har jobbat på Jillie sen hösten 2020. Bor i Tänndalen med sambon Lars Emil, som även är en av de renägarna som levererar ren till oss – mer om honom senare. Vi har 3 döttrar och den yngsta är snart 1år, vilket gör att jag inte svarar i telefon så mkt och inte jobbar lika snabbt som tidigare just nu. Men eftersom jag verkligen trivs med jobbet så är det svårt att släppa. Så fort tid finnes är vi ute i naturen och att vara en del av renskötseln är en del av vardagen för familjen. Så därför blir det naturligt att det ni ser här är mkt från @ruvhtensijte eftersom det är den samebyn familjen tillhör.

Lena

Kvalitetsansvarig, paketering och orderplock

Allt börjar med löftet renägaren ger kalven

vid märkningen på försommaren – löftet att ta hand om den och skydda den. På Jillie Ren & Vilt tar vi det löftet vidare genom att jobba för bästa möjliga omhändertagande i slakt och styckning av respekt och kärlek till djuret.

Med vår förädlingsverksamhet vill vi bidra till rennäringen i området genom att vara en länk i en levande lokal produktionskedja för renkött. Vi vill även jobba för att sprida och tillgängliggöra det goda och näringsrika renköttet och övriga viltköttet, både som vardagsmat och delikatessmåltid.

Förutom renkött hanterar vi även älgkött för att kunna erbjuda ett bredare sortimentet gentemot våra kunder, för att kunna erbjuda våra anställda en längre arbetssäsong, och för att underlätta för jägare i området att bli av med vilt nära jaktområdet.

Jillie Ren & Vilt AB finns i Ljusnedal, cirka 4 kilometer från Funäsdalen, på gränsen mellan Ruvhten Sijte och Mittådalens Sameby, och mitt i uppköpsområdet från de fyra samebyar vi huvudsakligen köper ren från. Renarna slaktas på något av de två renslakterierna i området. Älgar slaktar vi upp på plats.

Vi styckar 3000-3500 renar per år. Köttet från dessa motsvarar ca 8% av de 1000 ton renkött som enligt Sametinget årligen kommer ut på marknaden. Vi styckar 60-80 älgar per år.

Anläggningen togs över i september 2014 efter Blindh Ren AB, som började med renköttsförädling 1994 och sedan legat i framkant inom området med en rad utmärkelser och meriter. Vi är glada och stolta att ha deras goda renommé med oss i ryggen i vårt fortsatta arbete med kvalitet genom hela produktionskedjan: på råvara, styckning och färdiga produkter.

Utbyggnation 2020-2021

Under sommaren 2020 påbörjas utbyggnation av anläggningen för att bättre matcha den yta vi har med det hanterade renantalet. Vi bygger nya kylar för renkroppar och för älgar, nya frysar för produkter i arbete, nytt älgslakteri, och vi gör ett nytt förädlingsrum. Bygget innebär en dryg fördubbling av yta och beräknas klart under våren 2021.

Utbyggnationen genomförs i samarbete med Sametinget och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.