Jägare

Vår vilthanteringsanläggning står redo att ta emot älg!

Nu är det full-skjutet på björn i området och vi tackar alla som har leverarat till oss.

Välkomna att höra av er med älgleveranser!

Anläggningen kommer vara öppen för inlämning dygnet runt under jaktsäsongen september/oktober ev. november. Ring 0737422034 innan så det finns folk på plats.

Vi är en godkänd vilthanteringsanläggning. Vilket betyder att Livsmedelsverket kommer hit & kontrollerar älgarna vi slaktar för att ge ett ok på köttet & hanteringen. Detta betyder även att vi kan sälja älgkött till hela Sverige.

Leverantörer av älg och björn ska skicka namn, telefon, adress, mail samt kontouppgifter till ekonomi@jillie.se

Älg levereras urtagen med päls och skalle samt alla röda organ. Undantag gäller om dom besiktigats av så kallad utbildad person. Då ska ifylld blankett medfölja respektive djur.

Blanketter och mer information se länken nedan.
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel–kontroll/produktion-av-livsmedel/jakt

Att tänka på

-Röda organ ska följa med, Hjärta, Lever, Lungor, mjälte, njurar och strupe.

-Organ märks tydligt för respektive djur. (Gäller även återtag)

-Kasserade djur ersätts ej.

-Älgen ska tas ut så fort som möjligt ur skogen och till slakteriet för att undvika att de surnar.

– Var noga vid uttag och transport att inte älgen kontamineras av vom, urin eller jord.

-Hygienen är viktig då detta är ett livsmedel.

-Hygienen är viktig då detta är ett livsmedel.

Priser vid leverans av älg

Hösten 2023 köper vi älg för 75:-/ kg 
Milersättning betalas ut med 25:-/mil enkel resa per transport inom Jämtlands län.

Vi kan även i mån av tid hjälpa till att hämta älgar men då gäller 75:-/kg

*Alla priser gäller hel slaktkropp med ben efter puts.

Prislista återtag

Älg: Slakt + besiktning 1200:-

Styckning inkl. Vakummförpackning 35:-/kg , malning 10:-/kg skavning 15:-/kg  Hängning i kylrum minst 2 dygn ingår.

Priser vid leverans av björn

Hösten 2023 köper vi björn för 35:-/kg

*Alla priser gäller hel slaktkropp med ben efter puts.

Prislista återtag björn

Vi slaktar + besiktigar & tar trikinprov.
Styckning inkl. Vakummförpackning Hör av dig vid intresse!